RO / EN
 
     
Societatea Romana de Rinologie
  • Despre noi
  • Comitet director
  • Statutul SRR
  • Formular de inscriere
  • Anunturi
  • Contact
  • Societati Stiintifice Partenere
  • Membri de onoare
  • Arhiva

Evenimente
  • Al 6-lea Congres al SRR
      • Home
      • Comitet stiintific
      • Comitet stiintific international
      • Tematica
      • Locatie congres
      • Program stiintific
      • Program social
      • Cazare
      • Taxe de participare
      • Inregistrare
      • Profil participant
      • Abstract
      • Deadline-uri
  • Cursuri
  • Arhiva
      • Congrese
          • Primul Congres al SRR
          • Al 2-lea Congres al SRR
          • Al 3-lea Congres al SRR
          • Conventus&Congres 4 SRR
          • Al 5-lea Congres al SRR
      • Cursuri

"Romanian Journal of Rhinology"
  • Despre revista
     
 

La recomandarea Prof Sarafoleanu Codrut, Senatul UMF Carol Davila Bucuresti, a votat si acordat titlul de Doctor Honoris Causa d- lui Prof Dan Fliss. Prieten vechi al SRR, invitat inca de la primul eveniment al Societatii in 2011 in Romania, domnia sa este un chirurg de exceptie, un profesor emerit si un om de o valoare exceptionala. Ne bucuram si ne onoreaza deopotriva.

Multumim Domnului Rector Prof Dr Viorel Jinga pentru sprijin si pentru organizarea exceptionala a ceremoniei de decernare a titlului, prima de acest fel din mandatul domniei sale si evident prima din pandemie.
Pe langa tinuta academica, emotia a fost sentimentul dominant al ceremoniei.

 

 

 


Cel de-al 6-lea Congres al Societatii Romane de Rinologie s-a desfasurat in sistem hibrid, in perioada 8 – 10 Septembrie 2021.

Multumim tuturor participantilor, membrilor Societatii, lectorilor invitati, partenerilor si echipei de organizare.

550 de participanti online.

150 on site.

20 de lectori straini.

35 de lectori romani.

Teme de interes major in rinologie, ORL si patologia de granita. Subiecte interdisciplinare de actualitate (alergologie, chirurgie OMF, pneumologie).

Bucuria reintalnirii cu colegi si prieteni.

Acesta a fost pe scurt cel de- al 6- lea Congres al Societatii Romane de Rinologie.

 

Comitetul director isi va continua mandatul in aceeasi componenta inca doi ani. Cel de-al 7-lea Congres care va fi organizat la Cluj de catre doamna Conferentiar Dr. Magdalena Chirila.

 

 


Pagina revistei "Romanian Journal of Rhinology" este accesibila pe www.rjr.ro


 

                         Rinologia, subspecialitate importanta a otorinolaringologiei, se adreseaza unei patologii diverse si foarte frecvente, cu implicatii     interdisciplinare     importante.

              Dezideratele medicinei moderne - supraspecializarea, interdisciplinaritatea si medicina bazata pe dovezi, au facut ca pe plan      international,     societatile stiintifice de rinologie sa fie printre cele mai dinamice si apreciate.

               Foarte multi colegi otorinolaringologi sunt orientati cu precadere spre rinologie, iar chirurgia endoscopica rinosinuzala se      adreseaza actualmente   si patologiei de granita orbito-lacrimala, a bazei craniului si spatiilor profunde.

               Aparitia in Romania a Societatii Romane de Rinologie este un important pas spre alinierea la standardele si directiile otorinolaringologiei moderne, in   contextul in care un important contingent de colegi sunt interesati de domeniul acesta.

               Conform actului constitutiv si statutului societatii, aceasta organizatie stiintifica este deschisa colegilor din specialitatea ORL dar si celor din specialitati conexe si va promova rinologia in Romania, va initia si organiza intalniri stiintifice periodice ale membrilor societatii in cadrul unor conferinte, simpozioane, congrese si cursuri de perfectionare.

              Societatea Romana de Rinologie isi propune sa deruleze, ca partener, studii multicentrice in specialitate, va fi afiliata la I.R.S. (International Rhinologic Society) si va dezvolta o colaborare stransa cu toate organismele internationale similare, prin participarea la manifestari stiintifice, studii de cercetare si organizarea de schimburi de experienta.

               In mod firesc Romanian Journal of Rhinology, revista de  specialitate, va incerca sa umple golul existent in literatura ORL din Romania, promovand criterii de publicare si editare conform standardelor internationale Medline si PubMed.

               Suntem bucurosi sa avem parteneri toti colegii  interesati de rinologie si sa dezvoltam impreuna un proiect curajos dar greu, in ideea generoasa ca destinul ii ajuta pe cei indrazneti.

 

            Secretar General al SRR

           Prof. Dr. Codrut Sarafoleanu 

 

 Nota de informare privind Protectia Datelor cu Caracter Personal

 

 

            Conform Regulamentului 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, Societatea Româna de Rinologie are obligatia de a respecta drepturile la confidentialitate ale persoanelor care isi incredinteaza Societatii datele cu caracter personal.

Noi dorim sa fiti informat(a) clar si concret asupra reglementarilor pe care acest regulament le aduce. Astfel, consideram ca este un moment potrivit sa va informam cum protejam datele dumneavoastra personale si cum ne insusim prevederile acestui Regulament.

 

Cine este operatorul de date cu caracter personal?

Asociatia Societatea Romana de Rinologie (SRR) este o societate profesional-stiintifica, non-profit, infiintata in anul 2010, care conform actului constitutiv si statutului se adreseaza colegilor din specialitatea ORL, dar si celor din specialitati conexe. Promoveaza rinologia in Romania, initiaza si organizeaza manifestari stiintifice (congrese, conferinte, cursuri, simpozioane). De asemenea, SRR deruleaza, ca partener, studii multicentrice in specialitate, este afiliata Societatii Europene de Rinologie si a dezvoltat o colaborare stransa cu toate organismele internationale similare (prin participarea la manifestari stiintifice, studii de cercetare). In mod firesc, revista societatii - Romanian Journal of Rhinology - promoveaza criterii de publicare si editare conform standardelor internationale.

 

Adresa de contact: Bucuresti, Sector 1, Str. Lt. Av. Iuliu Tetrat Nr. 1, cod postal 011911.

 

Date de contact ale Responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal: magdas@gmail.ro, tel:  0722 324 068.

 

Ce  categorii de date cu caracter personal prelucram?

Pentru a va putea confirma ca membru al Societatii Romane de Rinologie (SRR), pentru a va putea trimite informatii despre evenimente stiintifice, aparitii editoriale (inclusiv revista Romanian Journal of Rhinology), Societatea Romana de Rinologie poate prelucra cu acordul dumneavoastra, dupa caz, urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, gradul profesional, specialitatea, codul numeric personal, codul de parafa, seria si numarul cartii de identitate / serie pasaport, localizarea, adresa de domiciliu / a locului de munca, institutia in care va desfasurati activitatea, numarul de telefion, adresa e-mail, informatii bancare.

 

Cum colectam datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt colectate prin completarea de catre dumneavoastra a formularului de inscriere in Societatea Romana de Rinologie, formular ce poate fi descarcat in format PDF de pe site-ul societatii www.rinologie.ro si care e trimis ulterior pe e-mail (rinologie@gmail.comcontact@rinologie.ro).

 

 

Scopul prelucrarii datelor?

Aceste date vor fi colectate cu urmatoarele scopuri: confirmarea statutului de membru SRR, prezentarea de informatii despre evenimente stiintifice organizate de Societatea Romana de Rinologie sau societatile partenere, distribuirea revistei “Romanian Journal of Rhinology”, administrarea eficienta a societatii, informarea dumneavoastra cu privire la plata cotizatiei de membru si la modificari aparute in statutul SRR, facturare, pentru a raspunde solicitarilor dumneavoastra si pentru a va proteja interesele daca este cazul, la facilitatea inscrierii ca membru in societatile partenere.

            Nu colectam informatii despre browser si despre modulele cookie cand navigati pe website-ul societaii.

 

Comunicam date personale catre alti destinatari?

Societatea Romana de Rinologie nu distribuie datele dumneavoastra personale catre terte parti, in afara scopului asupra caruia v-ati dat acordul. Parte din datele dumneavoastra personale vor fi distribuite catre terte parti doar pentru distribuirea revistei “Romanian Journal of Rhinology, atestarea participarii dumneavoastra la manifestari stiintifice acreditate de CMR, facilitatea inscrierii dumneavoastra ca membru in societatile partenere. Utilizarea si distribuirea datelor in alte scopuri va fi facuta doar cu acordul si consimtamantul dumneavoastra.

In vederea indeplinirii scopurilor mai sus mentionate (facilitatea inscrierii dumneavoastra ca membru in societatile partenere) este posibil sa transferam anumite categorii de date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE, cat si in afara UE. Transferurile datelor cu carcater personal in afara UE se vor face pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garantii stabilite prin lege.

 

Cat timp prelucram datele personale?

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate pe tot parcursul statutului de membru SRR si dupa finalizarea acesteia, pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu.

 

Care sunt drepturile dumneavoastra?

In conformitate cu dispozitiile Regulamentului UE 679/2016, va informam ca aveti urmatoarele drepturi:

Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea  si datele de contact ale operatorului, precum si a Responsabilului cu Protectia Datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor si conditiile in care pot fi exercitate.

Dreptul de acces al persoanei vizate: dreptul acesteia de a obtine de la operatorul de date, la cerere, in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal ce o privesc se prelucreaza si in caz afirmativ acces la datele respective.

Dreptul la rectificare: dreptul persoanei vizate de a obtine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc si completarea acestora.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, stergerea datelor cu caracter personal care le privesc.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii:dreptul persoanei vizate de a se restrictiona prelucrarea datelor cu caracter personal, in cazul in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege.

Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul persoanei vizate de a primi la cerere, datele cu caracter personal prelucrate, intr-un format usor de citit, precum si de a le transmite catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege.

Dreptul la opozitie: dreptul persoanei vizate de a se opune, din motivul particular in care se afla, prelucrarii datelor, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege.

Dreptul la retragerea consimtamantului:atunci cand prelucrarea datelor se bazeaza pe obtinerea consimtamantului persoanei vizate, aceasta are dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii pana in momentul retragerii consimtamantului

Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere:perrsoana vizata are dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere in cazul in care considera ca drepturile sale specificate in Regulamentul GDPR nu ii sunt respectate de catre operatorul de date.

 

Definitii relevante in contextul protectiei datelor cu caracter personal

 

Date cu caracter personal– orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila, numita si persoana vizata; persoana fizica identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare- orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea prin transmitere, diseminarea ori punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea ori distrugerea.

 

 

Temeiul pe baza caruia prelucram datele dumneavoastra

Datele dumneavoastra cu caracter personal se prelucreaza in societatea noastra pe baza unui temei contractual, in vederea realizarii serviciilor pentru care ne-ati contactat. De asemenea, datele dumneavoastra cu caracter personal se prelucreaza si pe baza unui temei legal, pentru indeplinirea obligatiilor legale in ceea ce priveste facturarea, arhivarea sau comunicarea unor autoritati publice la cerere.

 

Protejarea datelor cu caracter personal

            Societatea Romana de Rinologie  se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatoricepentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal care ne sunt puse la dispozitie, pentru a le proteja impotriva accesului neautorizat si de a preveni prelucrarea, dezvaluirea, distrugerea, pierderea, modificarea si deteriorarea accidentala a acestora.

            Ne obligam sa respectam confidentialitatea asupra datelor pe timpul pastrarii in societatea  noastra.

            Personalul nostru este obligat prin lege si prin acordul de confidentialitate incheiat cu societatea noastra, sa pastreze confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal. De asemenea, sunt instruiti permanent cu privire la legislatia in domeniu si politici de protejare a datelor cu caracter personal.

            Pastram datele cu caracter personal atat timp cat sunt necesare in scopuri legale si nu vor fi folosite in scopuri comerciale, decat daca v-ati dat consimtamantul pentru acest scop.

            Nu se folosesc datele dumneavoastra pentru procese decizionale automatizate sau pentru crearea de profiluri.

 

Data: 15.05.2018

 APARITIE EDITORIALA
În peisajul publicistic al specialității ORL, patologia nervilor cranieni a fost abordată relativ puțin și, în general, în diverse contexte de prezentare a altor boli și sindroame. Volumul de față reprezintă o monografie dedicată patologiei senzitivo-motorii în otorinolaringologie. Lucrarea oferă algoritmul unei abordări corecte și eficace a afecțiunilor nervilor cranieni, totodată fiind un ghid didactic pentru specialiștii ORL și cei din alte specialități.

 

Editura Academiei Române a fost și de această dată, alături de Societatea Română de Rinologie, susținătoarea performanței științifice.

 


 

APARITIE EDITORIALA

Respiratia si alimentatia – functii indispensabile vietii, utilizeaza – in mare masura – structuri anatomice comune coordonate de sistemul nervos central. Dintre acestea cea mai importanta este faringele.Mecanismele neuromusculare faringiene implicate in respiratie si deglutitie sunt multiple si complexe. Din acest motiv si amploarea investigatiilor clinice si complementare – mai ales pentru patologia deglutitiei la varstele extreme … - devine multidisciplinara si bazata pe dovezi.

Autorii acestei monografii – selectati in functie de multidisciplinaritatea fenomenului patologic de deglutitie – ofera celor interesati o abordare contemporana a unui capitol de patologie mai putin prezent in literatura medicala romaneasca actuala.

Sustinuta de o ampla documentare si informatie stiintifica si coroborata cu experienta clinica a fiecaruia dintre autori  - monografia intitulara „Tulburarile de deglutitie – de la etiologie la recuperare functionala” poate fi utila mai multor specialitati: ORL, gastroenterologie, pneumologie, stomatologie, neurologie si psihiatrie, pediatrie, recuperare medicala, si medicului generalist.

 


APARITIE EDITORIALA

      

Va anuntam aparitia la Editura Viata Medicala Romaneasca a cartii „Otorinolaringologie 1962-2016: Intamplari. Personalitati. Personaje: asa cum au fost”. Monografia este elaborata de Prof. Dr. Dorin Sarafoleanu si Dr. Raluca Enache.

“Astazi este mainele de care ieri am avut grija”. Este idea care a stat la baza construirii acestei carti, alaturi de dorinta generatiei tinere de otorinolaringologi care au simtit nevoia sa cunoasca povestea trecutului specialitatii pe care au imbratisat-o. Autorii incearca sa le inculce acestora ideea ca viitorul nu se poate concepe fara trecut. Perenitatea cuprinde pe langa trecut, atat prezentul efemer, cat si ceea ce urmeaza sa vina. Biografiile marilor personalitati prezentate poate fi un imbold pentru aceia care tin la perenitatea si prestigiul specialitatii noastre in lume.

Cartea poate fi achizitionata prin comanda sau direct de la sediul Societatii Romane de Rinologie (persoana de contact Dr. Raluca Enache, 021-230.17.96). 


   

 


APARITIE EDITORIALA

La Editura Academiei Romane a aparut monografia “Tulburarile respiratorii in somn”. Sub coordonarea Prof. Dr. C. Sarafoleanu, un colectiv de 10 autori ofera spre lectura un abord diagnostico-terapeutic interdisciplinar pentru o patologie complexa a tulburarilor respiratorii in somn.

Cartea se adreseaza medicilor specialisti ORL, pneumologie, chirurgie generala, neurologie, medicina interna, ATI, chirurgie OMF si medicina generala, putand constitui un indrumar pentru acuratetea abordarii si tratarii pacientului cu sforait sau diferite sindroame de apnee obstructive in somn.

Pentru achizitia monografiei, va puteti adresa Editurii Academiei Romane, doamna Doina Argeseanu (tel 0744608176).

 


 


Multumim tuturor colegilor membri sau non-membri ai SRR pentru interesul aratat celui de-al 5-lea Congres al Societatii Romane de Rinologie. 

Sunteti 542 inscrisi, pana astazi, 21.08.2019.

Ne onoreaza!

Secretat general al SRR

Prof. Dr. Codrut Sarafoleanu